در حال بارگزاری....
دانلود

آشنایی با تابع و نمایش آن - فصل دوم ریاضی دوم دبیرستان

مفاهیمی چون رابطه، تابع، انواع نمایش تابع (نمودار ون، جدول و شکل و زوج مرتب) و تشخیص تابع بودن از روی آنها همراه با مثالهایی آورده شده است.
همه فیلم های آموزشی تهیه شده تاکنون در سایت من به آدرس"
http://rezaeihendeseh.jimdo.com
قرار داده شده است. برای ارائه نظرات، و یا ارسال سوالات می توانید از طریق ایمیل اقدام کنید:
rezaeimohammad@live.com