در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش ریاضی 2 دوم دبیرستان - جلسه 14- نمایش جبری تابع

مقدار تابع در یک نقطه، نمایش جبری تابع، استفاده از نرم افزار جئوجبرا در حل فعالیت مهم صفحه ی 50 کتاب (برد چند تابع)، بخش پنجم از فصل دوم کتاب (صفحات 49 تا 54 کتاب) - مهدی مفیدی احمدی - epmath.ir.