در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش ریاضی 2 دوم دبیرستان - جلسه 10- رابطه و تابع

تعریف رابطه، استفاده از نرم افزار جئوجبرا برای بررسی نمودار رشد کودک، چهار روش نمایش یک رابطه، تعریف تابع و روش خط عمود برای تشخیص تابع بودن یک رابطه - بخش اول از فصل دوم کتاب (صفحات 26 تا 34 کتاب) - مهدی مفیدی احمدی - epmath.ir