در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش ریاضی 2 دوم دبیرستان - جلسه 13- تابع یک به یک

مفهوم تابع یک به یک و روش های تشخیص آن، استفاده از مفهوم خط افقی در نرم افزار جئوجبرا برای تشخیص وارون پذیری، معرفی بازه یا فاصله - بخش چهارم از فصل دوم کتاب (صفحات 43 تا 48 کتاب) - مهدی مفیدی احمدی - epmath.ir.