در حال بارگزاری....
دانلود

تعیین علامت و تعیین دامنه تابع - ریاضی دوم دبیرستان

مفهوم تعیین علامت یک عبارت جبری (تابع درجه یک و درجه دو) و همچنین تعیین دامنه توابع رادیکالی به ذکر مثالهایی توضیح داده شده است. برای دیدن تمامی فیلم هایی که تاکنون ساخته شده است و مطالب آموزشی به سایتم مراجعه کنید:
rezaeihendeseh.jimdo.com
به جهت محدودیت 100 مگابایتی آپلود و همچنین سرعت پایین اینترنت نمی توان مفصل تر مباحث را توضیح داد. سعی کنید تمرینات بیشتر را برای یادگیری حتما انجام دهید.