در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش ریاضی 2 دوم دبیرستان -جلسه 16-معرفی چند تابع خاص

معرفی توابع چند جمله ای، همانی، ثابت و قدرمطلق، انتقال تابع قدر مطلق،
استفاده از نرم افزار جئوجبرا در انتقال توابع، بخش اول از فصل سوم کتاب (صفحات 56 تا 61 کتاب) - مهدی مفیدی احمدی - epmath.ir.