در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش ریاضی 2 دوم دبیرستان - جلسه 21 - تابع نمایی

تکثیر سلول های بنیادی و باکتری ها به صورت الگویی نمایی، ماشین حساب ویندوز و محاسبه توان ها، معرفی تابع نمایی و بررسی مفصل ویژگی های آن، رسم چند تابع نمایی برای توضیح انتقال و نیز انبساط و انقباض آن، استفاده از جئوجبرا برای رسم و تحلیل رفتار تابع نمایی، چگونگی تشخیص تابع نمایی از روی جدول، معرفی تابع x به توان 3، بخش اول از فصل چهارم کتاب (صفحات 85 تا 97 کتاب) - مهدی مفیدی احمدی epmath.ir.