در حال بارگزاری....
دانلود

هفته حقوق بشر آمریکایی مبارک باد!!!:)):

واییییییی من که عاااااااااااااشــــــــــــــــــق اینجور جشن های هفته ای هستم:D /حالا بیابیابیابیا فاززز مــــیده!! آمریکا با حقوق بشرش گاز میده!!! ایناهاش آثاره جنایتاش! کشتاراش ترروراش حمایتاش!... /عه عه چی شد:D؟ مامورا ریختن:D واییییی فراررر!! /هههههه البته مامورای سازمان ملل بودن!!! احتمالا ما کار ضد حقوق بشر داشتیم انجام میدادیم:D نه شایدم ضد سیاست های انسان دوستانه آمریکای دوست داشتنی:D