در حال بارگزاری....
دانلود

7 تا 12 تیرماه ، هفته حقوق بشر آمریکایی

امام خامنه ای : «حادثه 7 تیر سال 1360»، «بمباران شیمیایی سردشت در 7 تیر 1366»، «ترور شهید صدوقی در 11 تیر سال 1361» و «ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران در 12 تیر سال 1367» نمونه هایی از اقدامات تروریستی آمریکا و یا عوامل آن بود و برخی معتقدند که باید این ایام تیر ماه به عنوان «هفته حقوق بشر آمریکایی» نام گذاری شود