در حال بارگزاری....
دانلود

حقوق بشر آمریکایی! 2

روایت مستند
در این قسمت به بررسی وضعیت حقوق بشر در آمریکا می پردازد
/////// امید ایران ////// لطفاً بجای بارگذاری مجدّد ، برای انتشار بیشتر بپسندید و به کانال خود اضافه کنید.