در حال بارگزاری....
دانلود

حقوق بشر آمریکایی

این ویدئو سومین کار گروه لنز پلاک است که درباره حقوق بشر آمریکایی می باشد.
در این موشن گرافی ابتدا وقایع تاریخی که در هفته دوم تیر رخ داده مرور میشود
و سپس با سخنان مقام معظم رهبری درباره حقوق بشر آمریکایی خاتمه می یابد
این کلیپ تقدیم میشود به همه ملت ایران که هیچ گاه جنایات آمریکا را فراموش نخواهند کرد . . .