در حال بارگزاری....
دانلود

هفتم تا دوازدهم تیر را هفته ی «حقوق بشر آمریکایی»

امام خامنه ای:به تعبیر بعضی دوستان، خوب است این هفتم تا دوازدهم تیر را هفته ی «حقوق بشر آمریکایی» اعلام بکنیم. واقعاً حقوق بشر آمریکایی در این چندروز در کشور ما یک چیز واضح و بارزی است و از این قبیل الی ماشاءالله. پس احتیاج داریم دشمن را بشناسیم. آن کسانی که امروز سعی میکنند از این هیولا - که سیاستهای آمریکایی و سیاستهای بعضی از دنباله روان آمریکا است - یک چهره ی موجّهی معرّفی کنند،