در حال بارگزاری....
دانلود

حقوق بشر آمریکایی

"هنوز مسئله تبعیض نژادی در کشوری که مدعی آزادی و حقوق بشر است حل نشده است"