در حال بارگزاری....
دانلود

«هیروشیما»آینه تمام نمای حقوق بشر آمریکایی

ویدئو درباره ی حادثه هیروشما - امروز سالگرد بمباران اتمی هیروشمای ژاپن در جنگ جهانی دوم