در حال بارگزاری....
دانلود

گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران و مواضع دانشجویان

بخش اول از مصاحبه دو تن از رهبران اشغال سفارت آمریکا در تهران که منجر به گروگانگیری ۶۶ دیپلمات آمریکایی به مدت ۴۴۴ روز از ۱۳ آبان ۱۳۵۸تا۳۰ دی ۱۳۵۹.

حبیب الله بی طرف متولد ۱۳۳۵ وزیر نیرو در دولت اصلاحات شد.

محسن میردامادی متولد۱۳۳۴ رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس ششم و دبیرکل جبهه مشارکت و از ۱۳۸۸ برای ۶ سال زندانی شد.