در حال بارگزاری....
دانلود

واکنش دولت موقت به جریان گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران

واکنش دولت موقت به جریان گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران:
اظهارات شنیدنی ابراهیم یزدی (وزیر امور خارجه دولت موقت) و صادق طباطبایی (سخنگوی دولت موقت) پیرامون جلسه اضطراری هیئت دولت به دنبال گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران، مجادله و تشنج حاکم بر جلسه - استعفا و از هم پاشیدن دولت موقت مهدی بازرگان


مطالب پیشنهادی