در حال بارگزاری....
دانلود

نمازخواندن دانشجویان در سفارت انگلیس

دانشجویان انقلابی روز 8 آذر1390 ودر سالروز به شهادت رسیدن استاد دانشگاه ودانشمند پرافتخار انرژی هسته ای کشورمان شهید مجید شهریاری مقابل سفارت انگلیس تجمع اعتراضی برگزار کردند که منجر به اشغال چندساعته آن توسط آنان گردید و با بدست آوردن اسنادی از دخالتها وتجاوزگری بریتانیا در حق ملت ایران بیشتر به اوج توطئه گری این روباه پیر پی بردند