در حال بارگزاری....
دانلود

نخستین واکنش رهبری به اشغال سفارت آمریکا در تهران

اظهارات ابراهیم یزدی (وزیر امور خارجه دولت موقت) و ابراهیم اصغرزاده: نخستین واکنش رهبری به اشغال سفارت آمریکا در تهران.

عزیمت ابراهیم یزدی به قم برای کسب تکلیف از رهبری - انعکاس خبر وقوع این بحران در رسانه های آمریکایی و بلاتکلیفی دولت آمریکا در شناسایی مسئولان این رویداد - تغییر تصمیم رهبری پس از واسطه گری آیت الله خویینی ها.