در حال بارگزاری....
دانلود

از زاویه ای دیگر: یورش به سفارت آمریکا در تهران

زاویه ای کاملاً متفاوت از جو حکمفرما در هنگام اشغال موقت سفارت آمریکا در تهران. این فیلم (کمیاب) خود گویای برخوردها و شکل گیری روند این بحران است. از لحاظ زمانی این فیلم به نخستین روزهای انقلاب، بعد از ۲۲ بهمن مربوط می شود. (احتمالاٌ ۲۵ بهمن ۱۳۵۷) برای جزئیات به ویکی پدیا مراجعه و جستجو کنید.