در حال بارگزاری....
دانلود

اشغال سفارت آمریکا در تهران: ناگفته های شنیدنی از زبان عاملان این رویداد

اظهارات ابراهیم اصغرزاده رهبر اشغالگران سفارت آمریکا در تهران و آیت الله موسوی خویینی ها پیرامون چگونگی شکل گیری این رویداد و عدم هماهنگی و اطلاع رهبری در اجرای این نقشه.