(* تیمور محمدزاده*)

215 دنبال کننده
4.1 میلیون بازدید ویدئو
تحریم به زبان عدد و رقم (1)

تحریمها روزانه چند میلیون دلار به اقتصاد ایران ضرر وارد نموده است؟

دیگر ویدیوها مشاهده همه