در حال بارگزاری....
دانلود

دانشجویان امروز، از دیوار سفارت آمریکا بالا می رفتند؟

از ابراهیم اصغرزاده و دانشجویان سوال شده است که اگر امروز سفارت آمریکا در ایران بود از دیوار سفارت بالا می رفتند یا خیر؟!