در حال بارگزاری....
دانلود

رباعی خیام ۴

ای دل تو به ادراک معما نرسی/در نکته ی زیرکان دانا نرسی/اینجا ز می و جام بهشتی می ساز/کانجا که بهشت است رسی یا نرسی