در حال بارگزاری....
دانلود

رباعی خیام ۷

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من/وین حرف معما نه تو خوانی و نه من/هست از پس پرده گفت و گوی من و تو/چون پرده برافکند نه تو مانی و نه من