در حال بارگزاری....
دانلود

حرکت بازو، پرس سینه دست جمع با هالتر

گروه عضلانی اصلی: عضلات پشت بازو (سه سر بازویی)

گروه عضلانی مورد نظر: زیر سینه

سایر گروه های عضلانی درگیر: عضلات سینه ای

نوع تمرین: قدرتی

مکانیزم حرکت: ترکیبی

تجهیزات: هالتر، نیمکت

سطح دشواری حرکت: مبتدی