در حال بارگزاری....
دانلود

حرکت جلو بازو، جلو بازو لاری با هالتر، دست جمع

گروه عضلانی اصلی: دو سر بازویی
نوع تمرین: قدرتی
مکانیزم حرکت: تفکیکی
تجهیزات: هالتر، نیمکت
سطح دشواری حرکت: مبتدی