در حال بارگزاری....
دانلود

شنا در سفارت آمریکا

افراد مسلح در لیبی که دیروز مدعی شده بودند سفارت آمریکا را اشغال کردند امروز ویدیوئی منتشر کردند که نشان میدهد آنها در استخر سفارت آمریکا در حال آب تنی هستند. آنها هفته ی پیش بعد از چند روز درگیری با نیروهای دولتی موفق شدند فرودگاه طرابلس را اشغال کنند.