در حال بارگزاری....
دانلود

نقد و بررسی وعده‌های مسیولان دستگاه‌های مختلف در یک ماه گذشته

برنامه پیک بامدادی رادیو ایران در یک بسته خبری به بررسی وعده‌های داده شده توسط مسیولان در یک ماه گذشته پرداخته است.
طی یک ماه گذشته وعده‌هایی از سوی مسیولان دستگاه‌های مختلف داده که برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به بررسی عملیاتی شدن یا نشدن این وعده‌ها پرداخته است.


1 شهریور 96