در حال بارگزاری....
دانلود

وعده گم شده مسیولان برای کمک به تولید، با کاهش سود تسهیلات بانکی

برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به موضوع وعده فراموش شده مسیولان در خصوص کاهش سود تسهیلات بانکی پرداخته است.
دو هفته از اجرای بخشنامه کاهش سود سپرده‌های بانکی می‌گذرد اما در میان اظهار نظر مسیولان بانک مرکزی، هیچ صحبتی از کاهش سود تسهیلات بانکی نشده است. این در حالی است که توجیه اصلی کاهش سود سپرده ها، کمک به تولید آن هم از طریق کاهش سود تسهیلات بوده است.


26 شهریور 96