در حال بارگزاری....
دانلود

دلایل افزایش قیمت پیاز و وعده مسیولان برای کاهش قیمت آن

برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به موضوع دلایل افزایش قیمت پیاز و وعده مسیولان برای کاهش قیمت آن طی روزهای آینده پرداخته است. سیاست‌گذاری نامناسب وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادهای مسیول در زمینه کشت محصولات جالیزی تاثیر زیادی روی قیمت امسال پیاز گذاشته است.


10 مرداد 96