در حال بارگزاری....
دانلود

جلسه ششم بررسی ( نقد لوح عمه ) تنبیه النائمین نقد...

برنامه نقد بهائیت در روم رادیو ندای شیعه در مسنجر پالتاك جلسه 15
بر اساس میزان عبد البهاء بهاء الله استحقاق كسب مقام تربیت آفاق را ندارد زیرا توان تربیت خواهر خود عزیه خانم را نداشت
از حسن ارشاد
جلسه ششم بررسی ( نقد لوح عمه ) تنبیه النائمین نقد ادعای امی بودن بهاء الله 2
https://www.youtube.com/watch?v=7IHaeG1XwEc