در حال بارگزاری....
دانلود

«كافه نقد» نقد و بررسی فیلم lucy

سلسله جلسات كافه نقد، بهار 94، نقد و بررسی فیلم سینمایی lucy با موضوع فلسفه تكامل ذهن و تئوری تكامل داروین