در حال بارگزاری....
دانلود

«كافه نقد» نقد و بررسی فیلم تك تیرانداز آمریكایی

سلسله نشست های هم اندیشی برای نقد محصولات و جریان های رسانه ای - بهار 94 - نمایش و نقد و بررسی فیلم تك تیرانداز آمریكایی