در حال بارگزاری....
دانلود

ربط توهین روزنامه اصلاح طلب با سلمان رشدی!

ارتباط توهین روزنامه اصلاح طلب به قصاص باسالروز حکم ارتداد سلمان رشدی (ملعون) /////// پس از آنکه روزنامه اصلاحطلب در یالروز حکم ارتدادسلمان رشدی توسط امام خمینی(ره) به حکم اسلامی قصاص حمله کرد و آنرا غیر انسانی نامید،آیت الله خاتمی امام جمعه موقت تهران در سخنانی نوک تیز انتقادات را به سمت این جریان نشانه رفت و از شر قلم های زهر آگین گفت.
تهیه شده در واحد مانیتورینگ مستضعفین MOSTAZAFIN.TV /////// لطفاً بجای بارگذاری مجدّد ، برای انتشار بیشتر به کانال خود اضافه کنید.


مطالب پیشنهادی