در حال بارگزاری....
دانلود

عوامل خائن ضدانقلاب بی بی سی در روزنامه اصلاح طلب شرق

مدتی است برخی از رسانه های معلوم الحال داخلی در اقدامی هماهنگ شده، تحت نفوذ گسترده عوامل و عناصر وابسته به رسانه های بیگانه ضد انقلاب قرار گرفته اند و رد پای رسانه های ضد انقلاب به صراحت در این روزنامه ها دیده می شود. افرادی در این رسانه های عمدتا دوم خردادی قلم می زنند و مقاله می نویسند که پای ثابت شبکه های خبری آن ور آبی هستند


مطالب پیشنهادی