طنز&سُها

228 دنبال کننده
3.5 میلیون بازدید ویدئو
آزمون پاره کردن روزنامه

نحوه ی پاره کردن روزنامه و جمع کردن روزنامه، نمایانگر بخشی از هوش اجتماعی کودک است. telegram.me/shahrameslami1

دیگر ویدیوها مشاهده همه