در حال بارگزاری....
دانلود

امام خمینی (ره) : پیام به روزنامه های اصلاح طلب امروزی

این روزنامه های اصلاح طلب هر روز دارن به اون طیف فحش میدن هر روز به شعور مردم توهین میکنن مثل حرکت زشت امروز روزنامه اصلاح طلب قانون در توهین به یارانه بگیران و سبک مغز خواندن و گدا خواندن مردم