در حال بارگزاری....
دانلود

یک مثال از روزنامه های اصلاح طلب و برخی دیگر ...

بحث بحث تسلط استکبار بر بانک مرکزیست که اولین اقدام لیبرالی کردن جمهوری اسلامی است.