در حال بارگزاری....
دانلود

آرسی گیلان - پروازی از مدلر كوچك justin jee

آرسی گیلان - پروازی از مدلر كوچك justin jee

نام این پرواز Justin Chi 4 ans Pilote hélicoptère FunFly de Las Vegas Février 2007.flv و این مدلر كوچك با این پروازش در سال 2007 شروعی پر از موفقیت از پروازهاش داشته .
در آخر به دستهاش نگاهی كنید كه چطوری به همه ی بینندگان دست تكان میده .
http://guilanrc.com