در حال بارگزاری....
دانلود

گیلان آرسی - پرواز با تیركس 450 روز 13 فروردین

گیلان آرسی - پرواز با تیركس 450 روز 13 فروردین
چند تا پرواز داشتم اما یكی از پرواز هام در این روز با حضور بستگان بوده . بخاطر حذف نكردن از صدای خود هلیكوپتر من به ناچار صدای بستگان رو هم گذاشتم روی فیلم بمونه . ادمین محترم ما و بستگان هم خیلی سعی كردند و بالاخره هر كاری كردند كه هلی رو به آب بزنم نشد و به خیر گذشت . به هنگام پرواز هم بستگان دورم بودند و هر كسی از جلوی رادیوم رد میشد و بالاخره چند تا تذكر زدیم كه باید ببخشید . سال خوب و خوشی رو برای همه ی شما آرزومندیم


مطالب پیشنهادی