در حال بارگزاری....
دانلود

گیلان آرسی- پرواز اول تیركس450 روز 22 بهمن 92

پرواز روز 22 بهمن 1392 زمین پرواز جاده جیرده از گیلان آرسی guilanrc این اولین پروازم بود كه بعد مدتها روی زمین جاده جیرده بودیم . حس پرواز بعد مدتها جدی شده بود كه باطری اضافه برای پرواز نداشتیم http://guilanrc.com