در حال بارگزاری....
دانلود

گیلان آرسی - مسابقات ماشین سوختی 1

ماشین های سوختی رادیو کنترل که گروهی انجام شده . تمرینات این ماشین ها هم باید از روی اصول و قواعد باشه . در منطقه ای که ماشین بازی میکنند وسایل پرنده آرسی وجود نداره و بخش مربوط به خودش رو داره . این فیلم رو حتما ببینید .
گیلان آرسی - www.guilanrc.com