در حال بارگزاری....
دانلود

گیلان آرسی - هارد لندینگ با تیركس 450

پرواز روز 12 اردیبهشت .
هارد لندینگ بعد از 2 پرواز با تیركس 450 و صدمه به بلید و شفت اصلی در اثر ضربه ی وارده به لندینگ گیر
www.guilanrc.com