در حال بارگزاری....
دانلود

گیلان آرسی - ساخت هلیكوپتر سوختی بنزینی در رشت

رونمایی از ساخت هلیكوپتر بنزینی در رشت توسط استاد فدوی در تاریخ 29 فروردین 93 .
این مدل از نوع رادیو كنترل بوده و هنوز در مراحل تكمیلی طرح قرار دارد .
سایت مدلهای رادیو كنترل استان گیلان
گیلان آرسی www.guilanrc.com


مطالب پیشنهادی