در حال بارگزاری....
دانلود

حرکت جلو بازو، جلو بازو خوابیده با هالتر، نیمکت شیبدار

گروه عضلانی اصلی: عضلات دو سر بازویی
نوع تمرین: قدرتی
مکانیزم حرکت: تفکیکی
تجهیزات: هالتر، نیمکت
سطح دشواری حرکت: مبتدی