در حال بارگزاری....
دانلود

انتقاد رئیس سزمان خصوصی سازی به روند واگذاری سهام عدالت

شبکه تهران- 7 آذر 94- 18:30| در شرکت های سهام عدالت ابهام هایی وجود دارد اما مافیا را تایید نمی کنم. این واکنش رئیس سازمان خصوصی سازی به صحبت های اخیر نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس است که به روند واگذاری سهام عدالت انتقاد داشت.