در حال بارگزاری....
دانلود

شرط آزادسازی سهام عدالت

شبکۀ تهران - 8 فروردین 94 - 18:30| رئیس سازمان خصوصی سازی شرط آزادسازی سهام عدالت در سال 94 را پرداخت تمام بدهی مشمولین از محل سود این سهام اعلام کرد. پوری حسینی اعلام کرد: در غیر این صورت مشمولان باید از محل آوردۀ نقدی مابقی ماندۀ بدهیشان را پرداخت و سهام خود را آزاد کنند.