در حال بارگزاری....
دانلود

فلسفه دولتی شدن مدیریت سهام عدالت؟

شبکه دو - 19 آبان - 20:30 | دولت چرا تصمیم گرفته است مدیریت شرکت های مربوط به سهام عدالت را خودش به دست بگیرد؟آیا این تصدی گری با خصوصی سازی مغایرت ندارد؟گزارشی در این باره.