در حال بارگزاری....
دانلود

سود سهام عدالت در جیب شبکه های مافیایی

رادیو ایران - 4 آبان 94- 14:00| یکی از اعضای شورای پول و اعتبار از شکل گیری باندهای مافیایی در شرکت های سهام عدالت انتقاد کرده و نسبت به ایجاد فساد بزرگی در سهام عدالت هشدار داده است