در حال بارگزاری....
دانلود

دربند بودن سهام عدالت تا شهریور 95

شبکه پنج - 24 خرداد 94 - 18:30 | رییس سازمان خصوصی سازی می گوید سهام عدالت تا شهریور سال 95 آزاد نمی شود.